Privacyverklaring

Persoonsgegevens:

De AVG (Europese Algemene Verordening Gegevens bescherming) heeft als doel dat jouw persoonsgegevens goed beschermd zijn, en niet gebruikt worden voor doeleinden waar jij geen weet van hebt of niet achter staat.

Bij het maken van een afspraak en tijdens de intake verzamel ik de benodigde persoonsgegevens van je.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Geboortedatum

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Zorgverzekeraar (indien je de factuur wil declareren bij je zorgverzekeraar)

 

Dossier:

De wet WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) verplicht hulpverleners om met betrekking tot de behandeling van een client een dossier op te maken.

Binnen mijn praktijk maak ik een dossier aan. In dit dossier bestaat uit jouw persoonsgegevens, intakeformulier (met daarin de informatie die jij met mij deelt ten aanzien van je gezondheidstoestand en achtergrondinformatie die van belang is voor de behandeling), gegevens over gevoerde gesprekken en het verloop van de behandelingen.

Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik maak gebruik van een papieren, handgeschreven dossier welke ik bewaar in een afgesloten kast. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Gegevens uit het dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

-Een zorgvuldig bijgehouden dossier is conform de we WGBO van belang voor de kwaliteit en continuïteit van zorg aan de client.

-Een klein deel van de gegevens uit het dossier gebruik ik voor de financiële administratie zodat ik een factuur op kan stellen. Wanneer ik gebruik maak van een boekhouder die een klein deel van de gegevens kan inzien maak ik gebruik van een verwerkingsovereenkomst zoals verplicht is binnen de AVG.

-Voor inbreng van een casus tijdens intervisie/supervisie. Deze casus wordt geanonimiseerd.

-Wanneer ik een andere zorgverlener informeer of contacteer, bijvoorbeeld bij collegiaal overleg, afronden van de therapie, of bij doorverwijzing. Ik zal je hierover altijd eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Zorgnota:

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je je nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

-Naam, adres, woonplaats

-Geboortedatum

-Je verzekeraar

-Datum van de behandeling

-Korte omschrijving van de behandeling met bijbehorende prestatiecode

-De kosten van het consult

 

Inzage en uitschrijven:

Je hebt ten alle tijden het recht om gegevens die van jou zijn opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een schriftelijk (e-mail mag ook) verzoek indienen. Ik reageer op dit verzoek zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken.

 

Nieuwsbrieven:

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief dien je dit zelf expliciet via mijn website aan te geven. Hier wordt gevraagd om je voor- en achternaam en je e-mail adres achter te laten. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kun je je gemakkelijk afmelden door onder aan de nieuwsbrief of de knop ‘afmelden’ te drukken.

 

Cookies:

Mijn website www.inhetlichtmassage.nl maakt geen gebruik van cookies.

 

Voor verdere vragen over dit privacy document, of wanneer je vragen of twijfel hebt over jouw privacy kun je contact met me opnemen.

Hanneke Monsieurs

In het licht, Praktijk voor holistische massage en massagetherapie.

Maak een afspraak