Massagetherapie

“Probeer goed te voelen in plaats van je goed te voelen”

Ik zie het lichaam als een soort boek, dat aandachtig en met zorg, respect en compassie gelezen wil worden. Ieder mens draagt een ander verhaal bij zich. Ons leven, en alle ervaringen die we daarin opdoen, vormt ons tot wie we vandaag zijn. Door sommige van deze ervaringen raken we, nooit voor niets, verwijderd van onze kern. Massagetherapie nodigt uit om je eigen essentie, je eigen natuur te (her)ontdekken. Het gaat er niet om een betere versie te worden van jezelf, maar om te worden wie je ten diepste bent.

Er zijn momenten in je leven waarin je wordt gevraagd stil te staan bij jezelf. Bijvoorbeeld wanneer je (aanhoudende) lichamelijke of geestelijke klachten ervaart of wanneer zich een situatie voordoet in je leven die je uit balans brengt.

Tijdens een sessie massagetherapie nodig ik je uit om samen, in alle vertraging, contact te maken met je lichaam en alles wat hier voelbaar is. Pijn, ongemak, ontspanning, emoties en gevoelens. Jij bent helemaal welkom. Ik nodig je uit om “in het licht” te komen staan. Niets hoeft anders, of beter, of mooier. Gewoon precies zoals het  nu is.

Massagetherapie is een lichaamsgerichte therapie. Je lichaam en de wijsheid van je lichaam worden aangesproken. In tegenstelling tot wat ons hoofd ons vertelt liegt je lichaam nooit. Het zou niet eens weten hoe het zou moeten liegen. Je lijf reageert altijd op een situatie, vaak nog voordat je hoofd er zich mee kan bemoeien.

De sessies massagetherapie die ik geef zijn vanuit een holistische visie. Ik ga hierin uit van eenheid, balans en samenwerking. Er is aandacht voor jouw als mens als geheel. Op fysiek (je stoffelijke lijf), mentaal (je gedachten, overtuigingen en je patronen), emotioneel (gevoelens en emoties) en spiritueel gebied (je zijn, je kern, je essentie).

Belangrijk om te vermelden is dat tijdens massagetherapie aanraking en massage een belangrijk instrument is om contact te maken met je lijf. Echter niet voor iedereen is dit passend. Soms is aanraking of wat er te voelen is in je lijf gewoonweg (nog) te spannend. Alles vind in afstemming plaats. Naast aanraking en massage zijn er ook andere manieren om contact te maken met je lichaam en al wat daar voelbaar is.

Waarom is massagetherapie een goed idee:

 • Door middel van massage en aanraking op een aandachtvolle manier wordt je parasympatisch zenuwstelsel aangesproken. Dit zorgt voor rust, ontspanning en herstel van het lichaam. Daarnaast heeft massage een positieve invloed op de circulatie in het lichaam (bloedstroom en lymfestroom) en de stofwisseling.
 • Aanraking door middel van massage kan zorgen voor vermindering van stress en het verzachten van pijn.
 • Massagetherapie draagt bij aan het herstellen van de balans tussen denken en voelen.
 • Massagetherapie vergroot het lichaamsbewustzijn. Je leert de signalen van je lichaam weer te verstaan en kunt deze signalen inzetten als richtingaanwijzer in je leven.
 • Massagetherapie nodigt uit om innerlijke signalen, vaak omschreven als klachten (lichamelijk of geestelijk), eens vanuit een ander perspectief te bekijken dan dat je misschien altijd al deed.
 • Massagetherapie is een op zichzelf staande therapie maar kan daarnaast ingezet worden als aanvulling op therapie of behandeling in de reguliere zorg.

Een enkele sessie massagetherapie is soms al helpend om (tijdelijk) tot ontspanning te komen, en kan zorgen voor een bepaalde bewustwording. Een meer blijvend en bestendiger resultaat behoeft vaak meerdere sessies massagetherapie. Dit is afhankelijk per persoon. Na 3 sessies vind altijd een evaluatiemoment plaats en kijken we samen hoe je op weg bent.

Onderstaand vind je een opsomming met mogelijke innerlijke en lichamelijke signalen waarbij massagetherapie zinvol kan zijn. Deze lijst kan echter oneindig worden uitgebreid. Vraag jij je af of massagetherapie voor jou van betekenis kan zijn, neem dan gerust contact met me op via onderstaande knop op deze pagina.

Fysieke signalenEmotionele signalen
-Steeds terug kerende hoofdpijnklachten-Stemmingswisselingen
-Pijnklachten van nek, rug en schouders-Angst en paniekklachten
-Buikpijnklachten-Burn out klachten
-Spier- en gewrichtsklachten-Somberheid
-SOLK/ALK-Lusteloosheid
-Klachten van de luchtwegen
-Spijsverteringsklachten

Geestelijke signalenSpirituele signalen
-Ervaren van stress-Gevoel van lusteloosheid
-Depressie-Gevoel van moedeloosheid
-Rusteloosheid-Hooggevoeligheid
-Steeds maar het gevoel hebben “aan” te staan
-Overmatige onzekerheid

Hoe ziet een sessie massagetherapie er uit:

 • De sessie start met een voorgesprek, binnen dit gesprek is tijd, ruimte en aandacht om te delen hoe je er bij zit en wat je bezig houd. Wanneer je komt voor een eerste kennismaking is het voorgesprek altijd wat uitgebreider. Hierin maak ik nader kennis met jou en vertel ik je wat over mijn visie en werkwijze. Tevens kijken we samen wat jouw hulpvraag/wens/verlangen is.
  Vaak maar niet altijd is er na alles wat gedeeld wordt in het voorgesprek een moment van stilte/meditatie/bodyscan. Een moment om te landen en aan te komen bij jezelf.
 • Naar aanleiding wat in het voorgesprek ter sprake komt stemmen we samen af welke massage passend is voor dat moment. Tijdens de massage lig je op een zachte tafel. Al dan niet verwarmd naar eigen wens. Mijn massages kenmerken zich door een rustige, vrij langzame manier van masseren. Ik werk intuïtief en blijf tijdens de massage in afgestemd contact met je. Soms stel ik een begeleidende vraag. Altijd met de uitnodiging om waar te nemen en te voelen in jouw lichaam onder mijn handen. Niet altijd is massage of aanraking passend. Naast massage en aanraking zijn er ook andere manieren om in contact te komen met je lichaam.
 • Na de massage is er in het nagesprek de tijd om even bij te komen en is er ruimte om te delen wat je hebt ervaren tijdens de sessie en wat er eventueel voor jou “in het licht” is gekomen.
Maak een afspraak